Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Chris Viljoen
082 853 1003

Leraars
Rykie Marx

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690


Sekretaresse
Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Kombuis organiseerder
Hannetjie Venter
082 811 5997

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

WELKOM BY WATERKLOOFKERK SE WEBBLAD

GEMEENTEOORSIG

Waterkloof-gemeente is vanjaar 60 jaar oud en ons het tans ongeveer 1 350 lidmate en kinders.  Die gemeente se tradisionele woongebiede is Nieuw Muckleneuk, Waterkloofrif en Waterkloof maar talle van ons lidmate kom van elders – sover as Tiegerpoort en Irene.

Waterkloof is ‘n geloofsgemeenskap binne die NG Kerkfamilie en is in die Ring van Pretoria-Oos saam met die gemeentes Groenkloof, Waterkloofrif, Monumentpark, Monumentpark-Wes en Pretoria-Oos.

Vir Waterkloof-gemeente is dit baie belangrik om ‘n warm, gesellige en ontspanne atmosfeer te kan skep waarin almal welkom en tuis kan voel.

Ons geloofsdenke staan nie ontdekkinge en ontwikkelinge van die Bybelwetenskappe en Natuurwetenskappe teen nie maar verwelkom dit.  God is immers groter as ons huidige verstaanspatrone.

Ons geloofsuitlewing is meer volgens die Gereformeerd-mistieke patroon as byvoorbeeld volgens die Charismaties-emosionele patroon.   Daarom sing ons meestal uit die skatkis van klassieke kerkliedere met orrel en ander instrumente.  (Sien meer hieroor in Ons Kernwaardes)

Spesiale Geleenthede

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief:  8 Junie 2018 Liewe Lidmaat   ONS GHOLFDAG IS OP DONDERDAG 14 JUNIE 2018  Jy is nog welkom om in te skryf vir...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 10 Junie 2018

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 10 Junie 2018

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Doen wat jy glo Sondag 15 Julie 2018 Jou geestesinstelling: Soos Josua of soos Moses?Pinkstersondag 20 Mei 2018 Hemelvaart 10 Mei 2018 Die...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2017 Jaarverslag 2017 Debietorder

Read more