Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Marx
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

WELKOM BY WATERKLOOFKERK SE WEBBLAD

GEMEENTEOORSIG

Waterkloof-gemeente is vanjaar 60 jaar oud en ons het tans ongeveer 1 350 lidmate en kinders.  Die gemeente se tradisionele woongebiede is Nieuw Muckleneuk, Waterkloofrif en Waterkloof maar talle van ons lidmate kom van elders – sover as Tiegerpoort en Irene.

Waterkloof is ‘n geloofsgemeenskap binne die NG Kerkfamilie en is in die Ring van Pretoria-Oos saam met die gemeentes Groenkloof, Waterkloofrif, Monumentpark, Monumentpark-Wes en Pretoria-Oos.

Vir Waterkloof-gemeente is dit baie belangrik om ‘n warm, gesellige en ontspanne atmosfeer te kan skep waarin almal welkom en tuis kan voel.

Ons geloofsdenke staan nie ontdekkinge en ontwikkelinge van die Bybelwetenskappe en Natuurwetenskappe teen nie maar verwelkom dit.  God is immers groter as ons huidige verstaanspatrone.

Ons geloofsuitlewing is meer volgens die Gereformeerd-mistieke patroon as byvoorbeeld volgens die Charismaties-emosionele patroon.   Daarom sing ons meestal uit die skatkis van klassieke kerkliedere met orrel en ander instrumente.  (Sien meer hieroor in Ons Kernwaardes)

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

* Pinksterbyeenkomste:  Sondag 21 Mei – Donderdag 25 Mei 2017 • Om 09:30 Maandag tot Donderdag in Huis Piek se saal...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief:  21 April 2017 Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK   (nav die groot bidbyeenkoms more buite Bloemfontein): Gebed is om die werk van...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 23 April 2017

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie Sondag 23 April 2017

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Goeie Vrydag 14 April 2017 Paassondag 16 April 2017 Om medelye te kies, kos 'n prys Doopbakkies in kerk en saal Christus se lig...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2016 Jaarverslag 2016 Debietordervorm

Read more